Chinese

People

Postdocs

2023: Fanggang Zhang, Huanhuan Wang, Yu Zhao, Junyi Li, Changsheng Chen, Lei Luo

2022: Tengyu Liu, Peng Zhang, Jieli Wei, Jinghong Su, Yibao Zhang, Haiyue Li

2021: Qiao Wang, Bo Yuan, Jian An, Min Yao 2020: Xuan Luo, Jiajun Zhang, Zhenwei Huang, Muye Feng

2019: Shuang Liu, Huangrui Mo, Nana Wang, Mahdi Faghih, Mingbo Li

2018: Yizhuo He

2016: Tong Yao, Yanhui Ma, Jing Chen, Chuandong Lin

2015: Fang Xin, Junting Wang

2014: Hao Zeng

2013 :Ning Wu, Wenhu Han

2012: Hongbo Zhang

2011 : Xianming Wang, Yang Gao, Lei Zhou

*The numbers are the starting years.
Address: Room 511, Lee Shau Kee Science and Technology Building, Tsinghua University, Haidian Dist., Beijing, China 100084
Tel:(+86) 010-627-98267

Connect With Us

Copyright © 2006-2019 Center for Combustion Energy